نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ تفسیر -معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

چکیده

ابوالفضل رشیدالدین میبدی از مفسران اهل سنت در قرن ششم هجری قمری است. تفسیر وی به نام کشف الاسرار و عدّة الابرار، ازجمله تفاسیر عرفانی یا صوفی به ‌شمار می‌رود که در بین اندیشمندان جهان اسلام کمتر شناخته شده است. میبدی در تفسیرش رویکردهای متنوعی را دنبال نموده است. به‌کارگیری حمد، تسبیح و مناجات با آفریدگار، از ممیزات این تفسیر گران‌سنگ به حساب می‌آید که در پژوهش پیشینیان مورد واکاوی دقیق قرار نگرفته است. این مقاله در تلاش است، ضمن بیان مختصری از زندگی میبدی و آثارش، روش عرفانی وی را در این تفسیر ارزشمند بیان کند و نشان دهد چگونه میبدی از مناجات و تسبیح و تحمید در تفسیر کشف الاسرار و عدّة الابرار استفاده کرده است. این تحقیق به روش استقرایی - تحلیلی نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Employment of Recitation of God's Names, Attributes, and Prayers in the Tafsir of “ Kashf al-Asrār wa ʻIdatu al-Abrār”

نویسندگان [English]

  • Iman Kanani 1
  • Elyas Zarei 2

1 Assistant Professor, Department of Al-Tafsir (Bandar Lingeh), Higher Institute, Supreme Council of Islamic Institutes in South of Iran (SCIISI).

2 Master Candidate, Department of Al-Tafsir, Supreme Council of Islamic Institutes in South of Iran (SCIISI).

چکیده [English]

Abū ʾl-Faḍl Rashīd al-Dīn Maybudī (ca. 1045-1126 CE) was a prominent Sunni Persian Sufi scholar, exegete, and author. Among the mystical or Sufi commentaries on the Quran, Abū ʾl-Faḍl Rashīd al-Dīn Maybudī's Kashf al-Asrār wa ʻIdatu al-Abrār stands out as a relatively lesser-known work within the broader corpus of Islamic scholarship. This article explores the life and works of Shaykh ʿAbd al-Qādir al-Mībdī, with a particular focus on the mystical methodology he employed within his influential Qur'anic commentary, Kashf al-Asrār and ʿUdda al-Abrār. Specifically, it examines how al-Mībdī utilized invocations, Recitation of God's Names (munājāt), glorification, Attributes (tasbīḥ), and praise (taḥmīd) in his exegesis. The methodology adopted in this study is inductive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rashid Al-Din Maybudi
  • Mystical Interpretation
  • Sufi Interpretation
  • Allusive Interpretation
  • Employment