اهداف و موضوع نشریه

این نشریه به دنبال ارتقای سطح علمی مطالعات قرآنی از طریق ارائه‌ی دستاوردها و دیدگاه‌های نو و بدیع در این زمینه است و پذیرای تمام پژوهش‌هایی است که در حوزه‌های مختلف مطالعات قرآنی اعم از علوم قرآن، نسخه‌های خطی، معجزات علمی قرآنی و علوم کاربردی مدرن مرتبط با قرآن، انجام شده است. همچنین علاوه بر مقالات پژوهشی از «مرور و خلاصه‌ی کتاب» نیز استقبال می‌کند.

این نشریه توسط مرکز پژوهش‌های قرآنی دانشگاه مالایا (CQR) به زبان‌‌های انگلیسی، عربی و مالایی هر سال در دو شماره منتشر می‌شود و بخش فارسی این نشریه با همکاری معهد عالی علوم اسلامی و مرکز مطالعات و پژوهش‌های علوم انسانی شورای مرکزی اهل سنت و جماعت جنوب ایران، سالانه به‌صورت یک شماره ویژه منتشر خواهد شد. این نشریه دو حوزه مطالعاتی را پوشش می‌دهد: الف) مقالاتی که با جنبه‌های مختلف مطالعات اسلامی و قرآنی در ارتباط‌اند؛ ب) پژوهش‌هایی درباره کامپیوتر، علوم و فنّاوری و ... که به نحوی با مطالعات قرآنی نیز ارتباط دارند. این نشریه به ارائه‌ی نتایج نظری تازه در همه‌ی حوزه‌های کامپیوتر، علوم و فنّاوری به‌شدت نیازمند است و از تمامی ابزارهای ممکن در جهت ارتقای فهم قرآنی به‌خصوص در میان جوامع مسلمان استفاده خواهد کرد. همچنین قرآنیکا در پی دست‌یابی به اهداف و موضوع‌های زیر است:

 اهداف

  • بسترسازی برای ظهور دیدگاه‌ها و دستاوردهای جدید در زمینه‌ی پژوهش‌های قرآنی از طریق انتشار مقالات؛
  • ارتقای فهم قرآنی و علوم مرتبط با آن از طریق پژوهش علمی؛
  • تقویت شبکه‌های علمی و ارتباط میان پژوهش‌های جدید قرآنی و رشته‌های علمی دیگر با بهره‌گیری از شبکه‌ی ارتباط جهانی و استفاده از فناوری اطلاعاتی مدرن؛
  • کمک به تجربه‌اندوزی و کسب تخصص در زمینه‌ی پژوهش قرآنی همراه با روش‌شناسی مناسب این موضوع.

 تمرکز نشریه

  • تألیف پژوهش قرآنی با استاندارد بالا که دستاورد تازه‌ای بر اساس روش‌شناسی علمی و دانشگاهی‌ ارائه می‌دهد.
  • بررسی و مرور مطالعات قرآنی و علوم مربوط به آن ازجمله مقالات باارزشی که کتابخانه‌ی نوین قرآنی را غنی و پرمایه می‌سازد.
  • پژوهش درباره علوم کاربردی مدرن که با قرآن و مطالعات اسلامی مرتبط‌اند.
  • مرور و بررسی کتاب‌ها، گزارش‌ همایش‌ها، سیمنارها و کارگاه‌های آموزشی که درباره‌ی قرآن و علوم مرتبط با آن باشند.
  • مرور و بررسی تمام آثار و پژوهش‌های علمی مانند پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی که اخیراً درباره قرآن در جهان اسلام انجام‌شده است.